Om Lysekils filmstudio

Läs mer om föreningen, biografen och vår styrelse.

Om filmstudion

Lysekils filmstudio  startade 1974, av bland andra Kaj Thorngren, Christer Dahlqvist, och är en förening för alla som vill se bra film tillsammans. Lysekils filmstudio visar kvalitetsfilm som inte visas på den vanliga biografrepertoaren eller får litet utrymme. Målet med filmvalen är en bredd med olika länder, kulturer, ämnen, genrer samt inte för mycket dominans på anglosaxisk- och svensk film, då lyfts independent film och auteurer fram.

45 års firande

Lysekils Filmstudio är en ideell organisation som hör till Sveriges Förenade Filmstudios (SFF).  Gamla sidan med tidigare program.

För exempel på stadgar här.


Visningar och biograf

Lysekils filmstudio visar film 8 måndagar under  våren respektive hösten på Lysekils Folkets hus. Salongen har 187 platser. Länk: Karta

Styrelsen

Följande ledamöter är en del av styrelsen i Lysekils filmstudio.
Ordförande Fredrik Eriksson,
Vice ordförande Bosse Ferm,
Kassör Hanna Lindblad,
Sekreterare Malin Rosenberg.

Ledamöter:
Camilla Bratell och Michal Ocenas (filmansvarig).

Årsmöten hålls på våren mars-april.